hoangminhtonga

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của khách hàng mục đích quản lý Người Tiêu Dùng liên quan đến các hoạt động mua sản phẩm trên website và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong việc kinh doanh bán sản phẩm chúng tôi và nhằm hỗ trợ khách hàng khi gặp những vẫn đề liên quan đến việc mua sản phẩm.

Thông tin cá nhân mà hoangminhtonga.edu.vn thu thập bao gồm:

Ngoài ra là các thông tin về

Công ty thu thập các thông tin trên tại các mục Hồ sơ của tôi

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được hoangminhtonga.edu.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, hoangminhtonga.edu.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về info@hoangminhtonga.edu.vn

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH MTV Tâm lý Tố Nga

Địa chỉ: Số 1 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 638308

Website: hoangminhtonga.edu.vn

Email: info@hoangminhtonga.edu.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tâm lý Tố Nga không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: info@hoangminhtonga.edu.vn

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Tâm lý Tố Nga chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại Tâm lý Tố Nga, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật Tâm lý Tố Nga cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Tâm lý Tố Nga cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

Tâm lý Tố Nga hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Tâm lý Tố Nga, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 1900 638308 hoặc email: info@hoangminhtonga.edu.vn