hoangminhtonga

Chính sách chuyển giao và kích hoạt

1. Tài khoản

2. Gói dịch vụ

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của hoangminhtonga.edu.vn ngay sau khi nhận được email xác nhận mua hàng thành công.

Trong trường hợp quý khách hàng gặp các vấn đề liên quan đến tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ: