hoangminhtonga

HỌC ĐỂ TỰ GIẢI QUYẾT

"Quan hệ cặp đôi là việc làm toàn thời gian vì thế đừng nộp đơn xin việc này nếu anh chị chưa sẵn sàng"

123456789101112
131415161718192021222324
Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga

Tiến sĩ Trị liệu Tâm lý
Cặp đôi & Gia đình
Hoàng Minh Tố Nga

Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga có đam mê không mệt mỏi với sự nghiệp giáo dục. Từ 2007 đến tháng 3/2022, bà là giảng viên Tâm lý học, chương trình cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019, bà từng là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học John Carol, bang Ohio (Hoa Kỳ), giảng dạy môn Các học thuyết tham vấn trị liệu cho sinh viên hệ thạc sĩ của trường. Bà cũng được mời diễn thuyết tại các chương trình dành cho cộng đồng ở Việt Nam và các nước châu Á.

Với mong muốn chữa lành những người gặp vấn đề sức khỏe tâm thần và các mối quan hệ, bà tham gia giảng dạy và can thiệp lâm sàng tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt từ tháng tháng 12/2006 đến tháng 8/2014, và nhận vị trí giám đốc lâm sàng tại trung tâm từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2019. Với mục đích phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn và đào tạo thế hệ các nhà tâm lý học tương lai, bà thành lập Tâm lý Tố Nga và Tâm lý Việt An để cung cấp dịch vụ đào tạo, trị liệu tâm lý và trị liệu gia đình cho các cá nhân, gia đình và tổ chức, trong đó, những người có thu nhập thấp sẽ nhận được dịch vụ tham vấn trị liệu miễn phí tại trung tâm. Các nghiên cứu của bà tập trung vào các mối quan hệ cặp đôi và gia đình, vai trò của các yếu tố gia đình trong sự phát triển các rối loạn tâm thần, cảm thức hiệu quả tập thể trong trị liệu tâm lý, sức bật tinh thần, những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển và chuẩn hóa các test tâm lý.

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Đào Tạo:

 • Thạc sĩ Tâm lý Trị liệu Đại học De La Salle, Philippines (2004 - 2006).
 • Tiến sĩ Trị liệu hệ thống Gia đình và Cặp đôi , Đại học Minnesota, Hoa Kỳ (2009 - 2014).
 • Tiến sĩ Đo lường Định lượng trong Tâm lý và Giáo dục, Đại học Minnesota, Hoa Kỳ (2009 - 2014).

Kinh Nghiệm Làm Việc:

 • Bệnh viện UM Physicians, Minnesota, Hoa Kỳ (2009 - 2011).
 • Bệnh viện Open City, Minnesota, Hoa Kỳ (2011 - 2014).
 • Trung tâm Tham vấn Trị liệu và Can thiệp Khủng hoảng WICC, Minnesota, Hoa Kỳ (2011 - 2014).

Kinh Nghiệm Giảng Dạy:

 • Đại học Minnesota, Hoa Kỳ (2013 – 2014).
 • Đại Học Khoa Học Xã hội & Nhân văn, Tp. HCM (2014 - 2022).
 • Đại học Fulbright Việt Nam (2022- nay).
 • Đại học John Carroll, Ohio, Hoa Kỳ (2019).

Học Bổng Khoa Học Tiêu Biểu:

 • Harvard Doctoral Fellowship, Đại học Harvard, Hoa Kỳ (2009 -2012).

Các môn giảng dạy:

 • Tâm lý học nhân cách
 • Trị liệu nhận thức hành vi
 • Trị liệu căp đôi liệu pháp Gottman
 • Trị liệu cặp đôi tập trung vào cảm xúc (EFT cặp đôi)
 • Trị liệu gia đình
 • Các học thuyết và các kỹ năng tham vấn tâm lý
 • Trị liệu theo tiếp cận Adler
 • Trị liệu theo tiếp cận Hiện Sinh
 • Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học lâm sàng
 • Thực hành trị liệu và giám sát lâm sàng
Kết nối với chúng tôi